Certifikationer

Alla våra hållbarhetsprogram bygger på strikta interna principer och system samt allmänt accepterade internationella normer. På grund av spridningen av normer, de tillhörande kostnaderna och motsvarande resurskrav, har vi valt ut vad vi och många av våra intressenter anser som toppnivå angående livsmedelssäkerhet, miljö och sociala normer inom jordbruksindustrin.

Global GAP Certifieringar

Banabay Bananas - global gapGLOBALGAP är en global standard som garanterar goda jordbruksmetoder. Det är en icke-vinstdrivande organisation som siktar mot att säkerställa säkra och hållbara produktionsmetoder inom jordbruket i hela världen. GLOBALGAP lägger frivilliga standarder för certifiering av jordbruksprodukter runt om i världen så att producenter, leverantörer och köpare måste få sina standarder i balans för att matcha GLOBALGAPs standarder.

Målet med denna certifiering är att skapa en universell standard för att åstadkomma säkra produktionsmetoder, ansvarsfull användning av naturresurser och trygga välfärden för arbetstagare och djur.

GLOBALGAP är nu världens mest genomförda certifieringssystem för jordbruk. Kunder för jordbruksprodukter kräver i dagens läge bevis på GLOBALGAP-certifiering som en förutsättning för att göra affärer och som ett sätt att köpa kvalitetslivsmedel producerade på ett säkert och hållbart vis. Till skillnad från andra certifieringsystem för jordbruk har GLOBALGAP definitiva regler som odlarna bör följa och varje produktionsenhet bedöms av oberoende utomstående revisorer. Dessa revisorer arbetar för kommersiella certifieringsföretag som är licensierade av GLOBALGAP-sekretariatet att genomföra revisioner och tilldela certifikat där de förtjänas.

Alla våra plantager har en Global GAP certifiering med registreringskod GGN: 4049928148308. För mer information besök www.globalgap.org

Banana  - Global GAP

Menu