Hållbarhet - BanaBay - Bananer Import och export av färsk frukt och bananer

Hållbar

Som en hållbar leverantör av färsk frukt och bananer följer BanaBay en förvaltningspraxis som styr våra miljörelaterade, ekonomiska och sociala principer.

Ansvarsfull

Som ett bolag som deltar i produktionen av färska frukter identifierar vi definitivt vårt ansvar att se till att vår verksamhet styrs genom noggrann avvägning av och lyhördhet till alla våra aktörers intressen.

Bidrag

Vi har gjort stadiga framsteg i riktning mot hållbara metoder för att bidra till bättre inkomster och försörjningsmöjligheter för våra anställda och deras familjer. Detta bidrar också till att upprätthålla markens bördighet, förbättra vattenkvaliteten, minska på utsläppen av växthusgaser och skydda den biologiska mångfalden.

Social

Därför har BanaBay främjat miljö-och socialpolitik samt flera program avsedda att skydda och bevara miljön och stödja välbefinnandet för våra anställda och samhällen i vår omgivning.

Standard

Våra miljö- och partnerprogram granskas ofta av interna och externa revisorer för internationellt accepterade miljöstandarder såsom exempelvis GlobalGAP.

Menu