Samhälle

Förutom bidraget från vårt företag till den nationella ekonomin spelar vårt företag en viktig roll i välfärden för de cirka 500 direkt anställda, deras familjer och de samhällen de bor i. Vår arbetsmarknadspolitik och praxis säkerställer en hygienisk och säker arbetsmiljö enligt flera internationella standarder.

Alla våra anställda garanteras säkra arbetsförhållanden. Strikt följsamhet av våra arbetsmarknadsprogram och socialpolitik följs av “Ministerio de Relaciones Laborales” i Ecuador.

På våra större plantager erbjuder vi även logi för våra långtidsanställda med gratis heldags måltidstjänster och tillgång till gratis vatten och el. Dessutom gynnas de anställdas familjer av dessa program.

De samhällen som ligger kring våra anläggningar gynnas också av flera samhällsengagemang och välgörenhetsprogram som företaget och dess anställda stöder genom frivilligarbete.

Dessa program är utformade för att förbättra livskvaliteten och erbjuda de verktyg och kunskaper som behövs för att upprätthålla sunda och produktiva samhällen.Menu